Bezpieczny Przedszkolak

W Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach zadbano o bezpieczeństwo dzieci.

Pierwszy miesiąc pobytu dzieci w nowej placówce upłynął pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Wiele zajęć poświęcono na edukację o bezpieczeństwie, a uwieńczeniem tej pracy było spotkanie z POLICJANTAMI oraz przedstawicielami samorządu. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym pokazały efekty swojej miesięcznej pracy. Pani policjantka uczyła maluchy prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Miłym akcentem wizyty były prezenty, jakie wręczył Wójt wszystkim dzieciom – kamizelki odblaskowe
i wąż spacerowy. Dzieci również przygotowały miłe prezenty swoim gościom.

Ciekawym akcentem spotkania było oglądanie samochodów policyjnyc...

czytaj więcej...

Gminne dyktando

20 września br. 60 uczniów 11 szkół prowadzonych przez gminę Biała Podlaska sprawdzało znajomość języka ojczystego w dyktandzie poświęconym historii Polski. Przez 45 minut pisali dyktando w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym. Oceny prac dokonali nauczyciele poloniści. W kategorii klas młodszych najlepszy wynik uzyskała Martyna Lesiuk, uczennica kl. VI SP w Woskrzenicach Dużych. Druga lokata przypadła Annie Węgrzyniak z kl. VI SP w Styrzyńcu, zaś trzecia Aleksandrze Walczuk z kl. VI SP w Sworach. W kategorii klas VI- VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum zwyciężył Kacper Michalczuk, uczeń kl. II PG w Ciciborze Dużym. Drugie miejsce zajął Maciej Reluga z kl. VIII SP w Grabanowie i trzecie miejsce Barbara Kosieradzka z kl. VIII SP w Ciciborze Dużym...

czytaj więcej...

Ogłoszenie – pomoc materialna dla uczniów

OGŁOSZENIE – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

————————————————————————————————

Urząd Gminy w Białej Podlaskiej informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2018/2019. Wniosek należy złożyć do 15 września 2018 roku w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej ul .Prosta 31.

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie gminy Biała Podlaska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jedną osobę w jego rodzinie nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionej okoliczności tj...

czytaj więcej...

Informacja

“Polski Komitet Pomocy Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020- Podprogram 2017.
Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościowa objęto 201 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wydano 13 t. 597 kg. 400g żywności.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS w Białej Podlaskiej odbyły się jedne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia dla 13 osób.
Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018r.  i będzie trwać do czerwca 2019r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 31. 
czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego w Hrudzie

Witajcie wakacje

22 czerwca br. ostatni raz odezwał się dzwonek szkolny, kojarzony przez uczniów z niełatwymi klasówkami, sprawdzianami i odpytywaniem ich przy tablicy. Koniec roku oznacza czas beztroskiej laby, wykorzystanej na odpoczynek od zajęć lekcyjnych. Na finisz dziesięciomiesięcznych starań uczniowie odebrali świadectwa potwierdzające aktywność w szkole. Niektórzy z nich zasłużyli na szczególne wyróżnienia. Gminne zakończenie roku nauki nastąpiło w Szkole Podstawowej w Hrudzie, na które przybyli dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Zwracając się do uczniów, gospodarz gminy Wiesław Panasiuk powiedział m.in...

czytaj więcej...