100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczcili pamięć bohaterów walk o wolność

W podniosłym nastroju świętowano 11 listopada

gminne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięła w nich udział rekordowo liczna grupa uczestników.

Uroczystość rozpoczęła msza święta za ojczyznę sprawowana przez proboszcza parafii Swory ks. Jana Mroczka. Oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli młodego pokolenia, uczestniczyły w niej poczty sztandarowe. Po nabożeństwie ruszył pochód otwierany przez orkiestrę strażacką z Łomaz. Pod pomnikiem upamiętniającym 10-lecie odzyskania wolności przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych złożyli wieńce i kwiaty. Pod pomnikiem z harcerską i strażacką wartą honorową zapłonęły znicze...

czytaj więcej...

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.plDruki Zgłoszeń...

czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Biała Podlaska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Biała Podlaska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Biała Podlaska, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust...

czytaj więcej...

Bezpieczny Przedszkolak

W Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach zadbano o bezpieczeństwo dzieci.

Pierwszy miesiąc pobytu dzieci w nowej placówce upłynął pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Wiele zajęć poświęcono na edukację o bezpieczeństwie, a uwieńczeniem tej pracy było spotkanie z POLICJANTAMI oraz przedstawicielami samorządu. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym pokazały efekty swojej miesięcznej pracy. Pani policjantka uczyła maluchy prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Miłym akcentem wizyty były prezenty, jakie wręczył Wójt wszystkim dzieciom – kamizelki odblaskowe
i wąż spacerowy. Dzieci również przygotowały miłe prezenty swoim gościom.

Ciekawym akcentem spotkania było oglądanie samochodów policyjnyc...

czytaj więcej...

Gminne dyktando

20 września br. 60 uczniów 11 szkół prowadzonych przez gminę Biała Podlaska sprawdzało znajomość języka ojczystego w dyktandzie poświęconym historii Polski. Przez 45 minut pisali dyktando w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym. Oceny prac dokonali nauczyciele poloniści. W kategorii klas młodszych najlepszy wynik uzyskała Martyna Lesiuk, uczennica kl. VI SP w Woskrzenicach Dużych. Druga lokata przypadła Annie Węgrzyniak z kl. VI SP w Styrzyńcu, zaś trzecia Aleksandrze Walczuk z kl. VI SP w Sworach. W kategorii klas VI- VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum zwyciężył Kacper Michalczuk, uczeń kl. II PG w Ciciborze Dużym. Drugie miejsce zajął Maciej Reluga z kl. VIII SP w Grabanowie i trzecie miejsce Barbara Kosieradzka z kl. VIII SP w Ciciborze Dużym...

czytaj więcej...