Informacja

“Polski Komitet Pomocy Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020- Podprogram 2017.
Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościowa objęto 201 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wydano 13 t. 597 kg. 400g żywności.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS w Białej Podlaskiej odbyły się jedne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia dla 13 osób.
Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018r.  i będzie trwać do czerwca 2019r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 31. 
czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego w Hrudzie

Witajcie wakacje

22 czerwca br. ostatni raz odezwał się dzwonek szkolny, kojarzony przez uczniów z niełatwymi klasówkami, sprawdzianami i odpytywaniem ich przy tablicy. Koniec roku oznacza czas beztroskiej laby, wykorzystanej na odpoczynek od zajęć lekcyjnych. Na finisz dziesięciomiesięcznych starań uczniowie odebrali świadectwa potwierdzające aktywność w szkole. Niektórzy z nich zasłużyli na szczególne wyróżnienia. Gminne zakończenie roku nauki nastąpiło w Szkole Podstawowej w Hrudzie, na które przybyli dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Zwracając się do uczniów, gospodarz gminy Wiesław Panasiuk powiedział m.in...

czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie całej Polski w tym w województwie lubelskim Urząd Gminy Biała Podlaska informuje o rozpoczęciu prac gminnej komisji w zakresie szacowania szkód w uprawach.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prognozuje, że w chwili obecnej niedobory wody spowodowały straty w plonach niektórych upraw (dane szacunkowe):

  1. Zboża jare – 10-20% (lokalnie na słabszych klasach gleb 35%) – powiat radzyński, Biała Podlaska, łukowski, parczewski, tomaszowski, biłgorajski, rycki, lubartowski [N, SW].

  2. Zboża ozime – 10-15% (lokalnie na słabszych klasach gleb 25%) – powiat radzyński, Biała Podlaska, łukowski, parczewski, tomaszowski, biłgorajski – [N, SW].

  3. Rzepak ozimy – 5-10% (lokalnie na słabszych kla...

czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gmina-bialapodlaska.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu (art. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875)) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będ...

czytaj więcej...