Zwrot podatku akcyzowego II termin 2019 r.

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zbliża się II termin składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup, oraz:

– w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Biała Podlaska wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 
100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

(średnia roczna DJP na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 – 31 października 2019 r. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.