24 marsz szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu

Klub kultury w Sitniku był przystankiem młodzieży na drodze do Leśnej Podlaskiej.

W marszu wzięło udział 45 uczniów klas mundurowych szkół średnich z Wisznic, Małaszewicz i Janowa Podlaskiego. Uczestnicy marszu przeszli około 34 km z Żerocina w gminie Drelów do Leśnej Podlaskiej. Trasa marszu przebiegała między miedzy innymi przez Porosiuki, Sławacinek Nowy, Sitnik i Łukowce.

Gościnni mieszkańcy Sitnika i Łukowców wspierani przez instruktorów GOK oraz radną Panią Agnieszkę Sęczyk i sołtys wsi Łukowce Panią Renatę Adamiuk-Skubis we własnym zakresie przygotowali blisko 50 dwudaniowych obiadów. Po posiłku na terenie przyszkolnym odbyły się zawody strzelnicze. Uczestnicy marszu rozbili obóz przy klubie kultury, w którym spędzili noc.

Wójt Gminy Biała Podlaska składa podziękowania mieszkańcom przygotowującym posiłki oraz darczyńcom, m.in. Wiesławowi Rabczukowi, (firma Pigi) oraz Annie Zozuli i Zofi Zaręba (firma Ibis), którzy wspomogli rzeczowo organizację tej szczytnej inicjatywy, łączącej w atrakcyjny sposób aktywność fizyczną z budowaniem postaw patriotycznych.