Ankieta dotycząca Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2020-2030

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (MOF) oraz wyznaczenie kierunków rozwoju MOF do roku 2030. Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez Miasto Biała Podlaska i Gminę Biała Podlaska.

Odpowiedzi można udzielać online oraz tradycyjnie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Biała Podlaska (skrzynka podawcza na parterze) do dnia 15 grudnia 2019 r.

Odnośnik do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/ggUJjQX5eqvAbuvc6