Zadowolenie mieszkańców Rakowisk

O otwarciu przedszkola samorządowego mówiło się w naszej gminie od kilku lat, choć kilkakrotnie modyfikowano plany. Pierwotnie miało być ono zlokalizowane w budynku po zarządzie melioracji przy ul. Łomaskiej, ale zbyt duże koszty zakupu tego obiektu spowodowały rezygnację z zamiaru. Później rozpatrywano możliwość zakupu działki w Białej Podlaskiej, aby wznosić na niej przedszkole. W ubiegłym roku radni wspólnie z wójtem zdecydowali, że przedszkole samorządowe zlokalizowane zostanie w największej miejscowości gminnej. Kiedy udało się uzyskać 800 tys. zł dotacji unijnej (połowa kosztów inwestycji) jasne było, że wiosną br. ruszą prace budowlane. Tak też się stało...

czytaj więcej...

Strażackie święto w Ciciborze Dużym

DSCF2413

Rola strażaków-ochotników w codziennym życiu gminy ma znaczący wymiar. To oni narażają własne życie i zdrowie, aby w sytuacjach zagrożenia nieść pomoc potrzebującym i ratować ich dobytek. Ich jednostki przetrwały w swej historii niejeden pożar i niejedną burzę. Łączy je dziś wspólnota społeczeństwem, które je powołało do służby. Strażacy są dziś obecni we wszystkich uroczystościach świeckich i religijnych. Nic, zatem dziwnego, że w majowe dni świętujemy w gminie Dzień Strażaka wyjątkowo uroczyście. W tym roku miał on miejsce w Ciciborze Dużym. Uczestniczyli w nim radni i sołtysi. Uroczystości rozpoczęły się od zawodów sportowopożarniczych z udziałem druhów 12 jednostek. Mieli oni do zaliczenia sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe...

czytaj więcej...

Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2017 r. położonych na terenie gminy Biała Podlaska

Rolnicy (producenci rolni) którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Biała Podlaska, mogą zgłaszać wystąpienie szkody do Urzędu Gminy Biała Podlaska. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków, najpóźniej do końca maja 2017 r. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na formularzach oświadczeń udostępnionych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, /w zał...

czytaj więcej...

Gmina realizuje projekt ..

Gmina Biała Podlaska realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich
„Czysta energia w Gminie Biała Podlaska – projekt I”
Celem projektu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
redukcja zużycia paliwa i wygenerowanie oszczędności zużycie energii,
w ramach realizacji zamontowane będzie 537 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 990 410,00 złotych przy całkowitej wartości projektu 5 348 280,00 złotych.

logo

czytaj więcej...

Efektowne powitanie wiosny.

Szkoła Podstawowa z Woskrzenic Dużych

Efektowne powitanie wiosny 1W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny przedszkolaki ze szkoły w Woskrzenicach przedstawiły przygotowały niecodzienne widowisko słowno-muzyczne. Jego bohaterami były zwierzęta, owady i ptaki zamieszkujące Przedstawienie dedykowane władzom samorządowym gminy Biała Podlaska i rodzicom towarzyszyło oficjalnemu otwarciu zmodernizowanych pomieszczeń punktu przedszkolnego.
– Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym za zrozumienie potrzeb naszych maluszków. Szkoła w Woskrzenicach Dużych jest jedną z dwóch placówek oświatowych w gminie Biała Podlaska, gdzie opieka przedszkolna trwa od godz. 7.30 do 16.30, co pozwala rodzicom na swobodne pozostawianie swoich pociech w szkole i zajęcie się własnymi sprawami...

czytaj więcej...

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Biała Podlaska po walnych zebraniach sprawozdawczych – 2017 r.

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą cztery OSP: Hrud, Sitnik, Sławacink Stary i Swory. Posiadają specjalistyczny sprzęt między innymi do ratownictwa technicznego i medycznego. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Stan osobowy wynosi 604 strażaków ochotników, w tym 27 kobiet. Członków zwyczajnych jest 542, wspierających 4 i honorowych 58. Liczba członków zwyczajnych w wieku od 18 do 65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 221.  Są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.

Zarządy OSP powołały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią integralną część składową danej jednostki...

czytaj więcej...