GKRPA

AKTUALNOŚCI:

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Gminie Biała Podlaska za 2014 rok. ( sprawozdanie do pobrania w formacie PDF)

PRACA GKRPA  W GMINIE BIAŁA PODLASKA w roku 2013 (raport do pobrania)

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe. 

Sprawozdanie z działalności GKRPA za rok 2015.