KONTAKT

Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej:

Kierownik: Maria Żarska

tel. 83 343 32 84, wew. 125

Dział Finansowo – Księgowy:

Główny księgowy: Krystyna Bagłaj

tel. 83 343 32 84, wew. 127

Inspektor ds. księgowości: Paweł Nowicki

tel.  83 343 32 84, wew. 127

 Administracja:

Inspektor: Urszula Walczuk
tel. 83 343 32 84, wew. 127

Pomoc środowiskowa:

Starszy pracownik socjalny: Janina Wróbel

tel. 83 343 32 84, wew. 126

Starszy specjalista pracy socjalnej: Bożena Wodnicka
tel. 83 343 32 84, wew. 126
Starszy pracownik socjalny: Elżbieta Wawrzako
tel. 83 343 32 84, wew. 126
Starszy pracownik socjalny: Wiesława Dajema
tel. 83 343 32 84, wew. 126
Pracownik socjalny: Agata Wacko
tel. 83 343 32 84, wew. 126
Pracownik socjalny: Katarzyna Wasilewska
tel. 83 343 32 84, wew. 127
Pracownik socjalny: Aleksandra Czubla
tel. 83 343 32 84, wew. 127

Świadczenia rodzinne:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: Joanna Czemierowska
tel. 83 343 32 84, wew. 128
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: Krystyna Nitychoruk
tel. 83 343 32 84, wew. 128

Kasa GOPS – wypłata świadczeń, czynna w dni wypłaty świadczeń w godz. 10.00-14.00

Godziny pracy GOPS:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30-15.30
czwartek: 8.00-16.00

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest ingerowanie i koordynowanie działań podmiotów, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ośrodków zdrowia, kuratorów sądowych i prokuratorów.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie grupy roboczej:

1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

2. podejmuje działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania takiego działania