Oświata

Na terenie Gminy Biała Podlaska jest 10 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 8 punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska oraz 2 szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenia.