Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Biała Podlaska

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Ministerstwa Sportu w naszej Gminie powstały kolejne Otwarte Strefy Aktywności. Mieszkańcy Czosnówki, Hruda oraz Worońca mogą aktywnie spędzać wolny czas. Zachęcamy wszystkich do korzystania z urządzeń. Sport to zdrowie.

Wartość projektu – 134.814,15 zł

Dofinansowanie ze środków FRKZ – 67.407,00 zł

czytaj więcej...

Gwiazdka dla dziecka

Wójt Gminy Biała Podlaska objął patronatem honorowym akcję zbierania prezentów dzieciom przebywającym w szpitalach organizowana przez OSP Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Sławacinku Starym.

Punkty zbiórki:

  • Urząd Gminy, ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska
  • Sklep spożywczy w Sławacinku Starym.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tej szlachetnej inicjatywie.

czytaj więcej...

Kolejny odcinek drogi w kierunku Jaźwin oddany do użytkowania.

25 listopada 2019 roku w Jaźwinach w gm. Biała Podlaska dokonano oficjalnego oddania do użytku kolejnego odcinka drogi o długości około 900 metrów

Wójt Wiesław Panasiuk – po zrealizowaniu kilku większych i niestety ale pilniejszych zadań, w końcu mogliśmy przeznaczyć środki, nie małe bo około pół miliona złotych jako wkład własny do budowy tego, kolejnego już odcinka na trasie z Porosiuk do Jaźwin. To nie jest koniec. Wspólnie z Radą Gminy postaramy się zapisać w budżecie na rok przyszły fundusze na kontynuację budowy drogi aż do głównego skrzyżowania w Jaźwinach. Niech droga służy mieszkańcom i tym zmotoryzowany i rowerzystom i pieszym.

czytaj więcej...

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji /RDPP WL/

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia...

czytaj więcej...