Zmiana numerów telefonów od 1 Marca 2020 r.

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o zmianie numerów telefonów do Urzędu Gminy Biała Podlaska, GOK Biała Podlaska i GOPS Biała Podlaska.

Referat Budżetu i Finansów                                                                            

KASA

Joanna Sołoducha

83 8889 250

księgowość urzędu

Katarzyna Iwaniuk

Magdalena Rozwadowska

83 8889 215

Anna Bebkiewicz               

Natalia Dawidziuk

83 8889 217

księgowość oświatowa

Joanna Szykut                      

83 8889 247

Joanna Osypowicz                

Anna Kredens                      

83 8889 246

Referat Podatków i Opłat

wymiar podatków

Renata Krokos                     

Monika Makarewicz          

Agata Chalecka                 

83 8889 213

księgowo...

czytaj więcej...

Uwaga konkurs!!!

Wójt Gminy Biała podlaska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej w Gminie Biała Podlaska w roku 2020 r.

Termin składania ofert – 20.03.2020 r., godz. 15:30

czytaj więcej...

INFORMACJA

Od bieżącego roku płatności za podatki  i odbiór odpadów komunalnych

należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe

wskazane w decyzjach lub pismach

czytaj więcej...