Zakończenie roku szkolnego w Hrudzie

Witajcie wakacje

22 czerwca br. ostatni raz odezwał się dzwonek szkolny, kojarzony przez uczniów z niełatwymi klasówkami, sprawdzianami i odpytywaniem ich przy tablicy. Koniec roku oznacza czas beztroskiej laby, wykorzystanej na odpoczynek od zajęć lekcyjnych. Na finisz dziesięciomiesięcznych starań uczniowie odebrali świadectwa potwierdzające aktywność w szkole. Niektórzy z nich zasłużyli na szczególne wyróżnienia. Gminne zakończenie roku nauki nastąpiło w Szkole Podstawowej w Hrudzie, na które przybyli dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Zwracając się do uczniów, gospodarz gminy Wiesław Panasiuk powiedział m.in...

czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie całej Polski w tym w województwie lubelskim Urząd Gminy Biała Podlaska informuje o rozpoczęciu prac gminnej komisji w zakresie szacowania szkód w uprawach.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prognozuje, że w chwili obecnej niedobory wody spowodowały straty w plonach niektórych upraw (dane szacunkowe):

  1. Zboża jare – 10-20% (lokalnie na słabszych klasach gleb 35%) – powiat radzyński, Biała Podlaska, łukowski, parczewski, tomaszowski, biłgorajski, rycki, lubartowski [N, SW].

  2. Zboża ozime – 10-15% (lokalnie na słabszych klasach gleb 25%) – powiat radzyński, Biała Podlaska, łukowski, parczewski, tomaszowski, biłgorajski – [N, SW].

  3. Rzepak ozimy – 5-10% (lokalnie na słabszych kla...

czytaj więcej...

RODO

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska;
  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@gmina-bialapodlaska.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozum...
czytaj więcej...