WITEK MUZYK ULICY

Hotel Polonia, Grabanów 49D, 23.11.2019 r., godz. 19:00

Bilety: przedsprzedaż – 50 zł, w dniu koncertu 60 zł.

Szczegóły na plakacie

czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2019

Gmina Biała Podlaska otrzymała dotację w wysokości 21.280,00 zł od Wojewody Lubelskiego. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa im.1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Sitniku – kwota 1.280,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im.Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia nr 1235 im.Bohaterów II Wojny Światowej Woskrzenicach Dużych – kwota 4.000,00 zł.
czytaj więcej...

Gminne Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Swory, 10 listopada 2019 r., godz. 12:00

WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA, GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SWORACH, DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SWORACH

ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY na

Gminne Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości,

które odbędą się w Sworach w dniu 10 listopada 2019 r. o godz. 1200

Program uroczystości:

1200 – Msza święta w kościele parafialnym w Sworach

1315 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 10 – lecie odzyskania niepodległości w Sworach, przemarsz do szkoły

1400 – Część oficjalna:

1400– przemówienia zaproszonych Gości

1400– część artystyczna przygotowana

przez GOK w Białej Podlaskiej

czytaj więcej...

Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Podlaska.

Gmina Biała Podlaska pozyskała dotację od Wojewody Lubelskiego w wysokości 10.000,00 zł na remont mogiły zbiorowej jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.

Planowane prace:
1)Piaskowanie powierzchni pomnika z płyt betonowych, obelisku, betonowego znicza oraz betonowych słupków,
2)Uzupełnienie ubytków na powierzchni betonowej podstawy pomnika oraz obelisku,
3)Zabezpieczenie powierzchni pomnika, betonowego znicza oraz betonowych słupków środkiem konserwującym,
4)Malowanie powierzchni podstawy pomnika z płyt betonowych , obelisku, betonowego znicza oraz betonowych słupków farbą silikonową,
5)Malowanie napisów na obelisku,
6)Zerwanie powierzchni z płytek betonowych wraz z wywozem na wysypisko,
7)Regulacja i stabilizacja słupków betonowych w podłożu,
8)Ułożeni...

czytaj więcej...

Pozyskane środki z programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Znalezione obrazy dla zapytania Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logotyp

Gmina Biała Podlaska pozyskała środki na przeprowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich.

Celem zadania jest odnowienie pomnika i zagospodarowanie terenu przyległego do pomnika znajdującego się na cmentarzu
wojennym położonym w lesie w pobliżu miejscowości Kaliłów. Zostaną przeprowadzone prace remontowe oraz prace konserwacyjne
pomnika i cmentarza wojennego, na którym pochowano 40 tyś jeńców radzieckich.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 12 505,63 zł.

Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana): 10 000,00 zł.

Wkład własny: 2 505,63 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

czytaj więcej...

Wójt Gminy Biała Podlaska podpisał umowę na “Termomodernizację pałacu w miejscowości Wilczyn”

29.10.2019 r. podpisano umowę z Województwem Lubelskim na “Termomodernizację pałacu w miejscowości Wilczyn”

Dzięki realizacji projektu Gmina będzie miała do dyspozycji zmodernizowany budynek użyteczności publicznej.

Cel:

Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku Gminy...

czytaj więcej...