Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym już otwarty!!!

W dniu 08 października 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego żłobka na terenie naszej Gminy.

Żłobek powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach programu „MALUCH +” w łącznej wysokości 462.140 zł. Dzięki realizacji inwestycji powstało 19 miejsc opieki na dziećmi do lat 3.

Mimo dużego zainteresowania wciąż jest kilka wolnych miejsc. Zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do nowej placówki zapraszamy do Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31, pokój nr 6.

czytaj więcej...

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

http://www.strategia.lubelskie.pl/ankieta.html

Wójt Gminy Biała Podlaska zachęca mieszkańców gminy Biała Podlaska do wypełnienia ankiety. Ankiety będą źródłem opinii mieszkańców na temat głównych dziedzin mających największy wpływ na rozwój oraz kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych naszego regionu.

Ankieta ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach oraz tematycznych.

Ankieta zawiera 3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla rozwoju województwa...

czytaj więcej...

24 marsz szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu

16 września  2019 r. nasza Gmina gościła młodzież uczestniczącą w XXIV Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu.

Klub kultury w Sitniku był przystankiem młodzieży na drodze do Leśnej Podlaskiej.

W marszu wzięło udział 45 uczniów klas mundurowych szkół średnich z Wisznic, Małaszewicz i Janowa Podlaskiego. Uczestnicy marszu przeszli około 34 km z Żerocina w gminie Drelów do Leśnej Podlaskiej. Trasa marszu przebiegała między miedzy innymi przez Porosiuki, Sławacinek Nowy, Sitnik i Łukowce.

Gościnni mieszkańcy Sitnika i Łukowców wspierani przez instruktorów GOK oraz radną Panią Agnieszkę Sęczyk i sołtys wsi Łukowce Panią Renatę Adamiuk-Skubis we własnym zakresie przygotowali blisko 50 dwudaniowych obiadów...

czytaj więcej...

Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu – przejazd kolejowy w Ogrodnikach

Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zadania „Zamknięcie drogi powiatowej nr 1068L relacji Biała Podlaska-Piszczac dla ruchu kołowego w celu umożliwienia przeprowadzenia robót torowych na przejeździe kolejowym w km 180,806” informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniach 23 do 26 września 2019r. W godz. nocnych 21:00-6:00.

czytaj więcej...

Projekt: „Pracuję u siebie II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020,
Priorytet IX Rynek pracy,
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.

czytaj więcej...