Ankieta dotycząca Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2020-2030

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (MOF) oraz wyznaczenie kierunków rozwoju MOF do roku 2030. Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez Miasto Biała Podlaska i Gminę Biała Podlaska.

Odpowiedzi można udzielać online oraz tradycyjnie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Biała Podlaska (skrzynka podawcza na parterze) do dnia 15 grudnia 2019 r.

Odnośnik do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/ggUJjQX5eqvAbuvc6

czytaj więcej...

Kolejny odcinek drogi w kierunku Jaźwin oddany do użytkowania.

25 listopada 2019 roku w Jaźwinach w gm. Biała Podlaska dokonano oficjalnego oddania do użytku kolejnego odcinka drogi o długości około 900 metrów

Wójt Wiesław Panasiuk – po zrealizowaniu kilku większych i niestety ale pilniejszych zadań, w końcu mogliśmy przeznaczyć środki, nie małe bo około pół miliona złotych jako wkład własny do budowy tego, kolejnego już odcinka na trasie z Porosiuk do Jaźwin. To nie jest koniec. Wspólnie z Radą Gminy postaramy się zapisać w budżecie na rok przyszły fundusze na kontynuację budowy drogi aż do głównego skrzyżowania w Jaźwinach. Niech droga służy mieszkańcom i tym zmotoryzowany i rowerzystom i pieszym.

czytaj więcej...

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji /RDPP WL/

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia...

czytaj więcej...

WITEK MUZYK ULICY

Hotel Polonia, Grabanów 49D, 23.11.2019 r., godz. 19:00

Bilety: przedsprzedaż – 50 zł, w dniu koncertu 60 zł.

Szczegóły na plakacie

czytaj więcej...