Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu...

czytaj więcej...

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

• N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

czytaj więcej...

Inwestycyjny boom w Gminie Biała Podlaska

Mimo niesprzyjających okoliczności, epidemii koronowirusa Gmina Biała Podlaska nie zwalnia, a wręcz przyśpiesza z inwestycjami.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskały dwa projekty drogowe na kwotę ponad 4 mln zł.

W trakcie termomodernizacji jest dworek w Wilczynie. Projekt opiewa na ponad 2 mln zł i jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę domowych instalacji OZE – wartość projektu to nie bagatela 5 mln zł.

Zapraszam do posłuchania włodarza Naszej Gminy.

czytaj więcej...

Zdalna Szkoła

Gmina Biała Podlaska otrzymała grant z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 69 999,93 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki dofinansowaniu zostało zakupionych 37 laptopów, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów gminnych szkół.

czytaj więcej...