Rekrutacja 2018/2019

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach.

Informujemy, że wszystkie dzieci w wieku 2,5 – 5 lat zostały zakwalifikowane.

Dzieci w wieku 6 lat nie zostały zakwalifikowane.

Grupa 6 latków nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2018/2019

W terminie od 20 kwietnia do 27 kwietnia (do godz. 15.30) rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia do placówki do której kandydat został zakwalifikowany. Podpisane potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (wzór dostępny w odnośniku „Potwierdzenie woli”) należy złożyć w Urzędzie Gminy Biała Podlaska pok. nr 6.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca rozpocznie się 13 czerwca 2018 roku do 18 czerwca 2018 roku.

Potwierdzenie woli

 

Przedszkolak

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 2. Załączniki do wniosku:
  – oświadczenie czasu pobytu powyżej 5 godz
  – oświadczenie o uczęszczaniu
  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  oświadczenie o zatrudnieniu
  oświadczenie rodzica
  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  – oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania
 3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 4. Zarządzenie Wójta z załącznikiem w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 5. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia rekrutacji
 6. Uchwała XXXIV/218/2018 z dnia 20 lutego 2018r. (akt założycielski i statut Samorządowego Przedszkola)
 7. Uchwała XXXIII/211/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. z załącznikami

 

Nabór do klas I 2018/2019

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka 
 2. Załączniki do wniosku:
  – oświadczenie o miejscu zamieszkania
  – oświadczenie o wielodzietności rodziny
  – oświadczenie o zatrudnieniu
  – oświadczenie rodzica
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 3. Zgłoszenie kandydata do klasy I
 4. Zarządzenie Wójta z załącznikiem w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 5. Uchwała XXXIII/210/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.