Rekrutacja 2018/2019

Przedszkolak

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 2. Załączniki do wniosku:
  – oświadczenie czasu pobytu powyżej 5 godz
  – oświadczenie o uczęszczaniu
  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  oświadczenie o zatrudnieniu
  oświadczenie rodzica
  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  – oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania
 3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 4. Zarządzenie Wójta z załącznikiem w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 5. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia rekrutacji
 6. Uchwała XXXIV/218/2018 z dnia 20 lutego 2018r. (akt założycielski i statut Samorządowego Przedszkola)
 7. Uchwała XXXIII/211/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. z załącznikami

 

Nabór do klas I 2018/2019

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka 
 2. Załączniki do wniosku:
  – oświadczenie o miejscu zamieszkania
  – oświadczenie o wielodzietności rodziny
  – oświadczenie o zatrudnieniu
  – oświadczenie rodzica
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 3. Zgłoszenie kandydata do klasy I
 4. Zarządzenie Wójta z załącznikiem w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 5. Uchwała XXXIII/210/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.