Wywóz nieczystości

Poniżej znajduje się link do harmonogramu wywozu nieczystości z terenu Gminy Biała Podlaska.
Harmonogram wywozu nieczystości z terenu gminy Biała Podlaska w 2017 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA SUCHA 2017, 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA MOKRA 2017,

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI STAŁYCH ZMIESZANYCH 2017,

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 2017

HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU 2017,

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (SZKŁA) 2017,

 

Wszystkie harmonogramy są w postaci plików PDF

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czosnówce prowadzi sprzedaż używanych pojemników 120l na nieczystości stałe.
Stan dobry.
Cena 105 zł brutto